Půjčky Praha

o půjčkách, půjčování a penězích


Bezúčelové spotrebné úvery – porovnanie 12 bánk | Pôžička.sr

Original article

Peniaze, peniaze a ešte raz peniaze. Zarobiť ich trvá dlho, „rozkotúľajú sa“ behom chvíľky. Každý deň niečo kupujeme alebo platíme.

Všetky veci, ktoré kupujeme pravidelne alebo aspoň častejšie, než raz za život, môžeme označiť za spotrebné. Pokiaľ doslúžia, človek ich vyhodí a kúpi nové.

Medzi spotrebný tovar teda patrí elektronika, šatstvo, služby, vybavenie bytu, ale aj veci, ktoré kupujeme skutočne každý deň, ako napríklad potraviny a drogéria (rýchloobrátkový tovar).

Výhodný bezúčelový spotrebný úver[1] od Slovenskej sporiteľne jednoducho z domu s férovými splátkami.

Bez účelu = na čokoľvek

Dnešný článok bude pojednávať o bezúčelových bankových úveroch. Takýto úver môže klient použiť podľa vlastného uváženia, čo  znamená, že nie je obmedzený na veci bežnej spotreby. Podľa výšky úveru ním môže uhradiť pokojne financovať auto alebo dokonca nehnuteľnosť.

Banka si Vás „preklepne“

Všeobecným predpokladom pre získanie spotrebného úveru od banky je pravidelný príjem. Práve podľa Vášho príjmu bude banka posudzovať Vašu bonitu. Bonitu vyratúva banka a na jej základe Vám bude poskytnutá maximálna výška úveru.[2]

Bonita[3] žiadateľa o úver je vlastne akási definícia jeho sociálneho statusu. Okrem Vašich príjmov sa banka zameria aj na Vaše výdavky[4]. Sú nimi všetky odchádzajúce platby, trvalé príkazy, iné splátky a podobne.

Žiadateľ môže mať príjem pokojne 1 500 €, no pokiaľ mu na účte koncom mesiaca ostáva 20 €, pre banku je to znamením, že pri splácaní úveru by mohlo dôjsť k problémom.

Pomenovanie príjem označuje aj iné peniaze, než iba mzdu z trvalého pracovného pomeru.

Za príjem považujeme aj sociálne dávky v nezamestnanosti, rodičovské príspevky, dôchodkový a sirotský príspevok a podobne.

Banka od Vašich dostupných prostriedkov odpočítava aj životné minimum. To je v súčasnosti 198,09 € (k 01.07.2014) a banka tieto peniaze nevníma ako zdroj, z ktorého môžete splácať pôžičku.

Príjem je nutné doložiťBezúčelový príjem

Ak ste zamestnaní alebo poberáte niektorý z príspevkov, máte o príjme doklad. Za doklad sa dá považovať výpis z bankového účtu. Banka od Vás bude vyžadovať doložiť najčastejšie príjmy za posledné 3 až 6 mesiacov, nezriedka sa ale stáva, že si vyžiada až 2-ročnú príjmovú históriu.

Ak ste živnostník/podnikateľ, dokladať budete daňové priznanie za uplynulý 1 alebo 2 roky.

Jednoduchší postup majú žiadatelia, ktorí o spotrebný úver žiadajú banku, ktorej sú klientmi. Banka má vtedy prehľad o všetkých pohyboch na účte, vďaka čomu môže byť vybavovanie úveru rýchlejšie a jednoduchšie. Práve kvôli tomu je v súčasnosti zvykom, že ak ste klientom inej banky, než v ktorej žiadate o pôžičku, bude banka trvať na tom, aby ste sa stali jej klientom a zriadili si u nej účet. Na tento účet Vám bude zároveň úver pripísaný. Skúmanie príjmov môže teda odpadnúť, pretože banka vidí všetku aktivitu na účte.

Čo ak nemám príjem alebo ho neviem doložiť?

Dokladovanie príjmu banke zaručuje, že budete schopní svoj dlh splatiť. Nie každý však reálny príjem má. Zároveň je na Slovensku pomerne rozšírená aj práca „na čierno“, nezdanená a vyplácaná v hotovosti. Takýto príjem logicky nemožno považovať za stabilný.

Banka bez záruky vrátenia peniaze jednoducho nepožičia. Jedinou možnosťou zostáva zaručiť sa za úver. V závislosti od výšky úveru sa predmetom ručenia stáva najčastejšie automobil (pri niekoľko tisícových úveroch) alebo nehnuteľnosť (desiatky tisíc euro).

Možnosťou je prizvať si k úveru osobu, ktorá bude vystupovať ako spoluručiteľ. Môže to byť Váš partner, člen rodiny alebo známy. Treba ho však pripraviť, že aj on sa dostane „pod drobnohľad“ banky. Tento postup najčastejšie využívajú mladé páry, prípadne ľudia, ktorých vlastný príjem je nízky na získanie väčších súm. Pokiaľ oslovil niekto Vás, aby ste sa stali jeho spoluručiteľom, veľmi dobre porozmýšľajte, či danej osobe pomôžete. V prípade nesplácania prechádzajú dlhy aj na Vás a banku už nebude zaujímať, či ste z úveru videli čo i len 1 €.

Úver bez nejakého ručenia spravidla dostávajú iba overení klienti s bezproblémovou minulosťou. Najčastejšie sa jedná o podnikateľov a firmy, pretože bežný občan si za život nestihne vziať väčšie množstvo úverov.

Potrebujem ešte niečo?

Pre získanie spotrebného úveru od ktorejkoľvek banky budete ako žiadateľ potrebovať splniť ešte niekoľko podmienok, ktoré sú vo všetkých bankách rovnaké.

 • slovenské občianstvo
 • trvalý pobyt na území SR
 • minimálny vek 18 rokov (u niektorých bánk až od 21 rokov)
 • maximálny vek žiadateľa nie je presne stanovený, avšak ku dňu splatnosti by klient nemal byť starší, ako 65 rokov (+/- 3 roky v závislosti od banky)
 • potvrdenie o zamestnaní (pokiaľ je)
 • potvrdenie o príjme
 • účet zriadený priamo v predmetnej banke (nie vždy)
 • doklad o poberaní soc. príspevku, dôchodku a pod.

Ako sa k najvýhodnejšiemu úveru dostanem?

V prvom rade by ste mali porovnať viacero dostupných ponúk. Každá banka má iné úroky, iné poplatky a iné výhody. Istotne neberte hneď prvú ponuku, ktorú Vám niekto predloží. Na internete je momentálne dostatok stránok, ktoré nezávisle a objektívne porovnávajú jednotlivé úverové produkty.

Vyhľadajte si viacero ponúk a pokiaľ sa Vám bude niektorá z nich javiť ako najvýhodnejšia, zájdite na pobočku. Pracovník banky Vám najlepšie vysvetlí všetky potrebné informácie. Dávajte pozor na zamlčané podmienky a poplatky. Žiadny úver nemá iba výhody, aj keď Vás zamestnanec bude upozorňovať hlavne na nich.

Ak žiadate o úver Vašu aktuálnu banku, zvyčajne máte možnosť túto žiadosť odoslať aj on-line. Banka preskúma bonitu a úver buď hneď odsúhlasí alebo zamietne. V prípade zamietnutia nestrácajte záujem a oslovte inú banku. Nie je vylúčené, že v nej uspejete.

Úver bude schválený buď na počkanie priamo na pobočke alebo do 24 hodín od odoslania žiadosti. Následnú zmluvu podpíšete buď na pobočke alebo Vám bude zaslaná poštou. Jednu jej kópiu podpíšete a obratom zašlete naspäť. Platí, že vybavovanie úveru na pobočke šetri čas a k peniazom sa dostanete rýchlejšie.

Čo splátky?

Na splátky klient banky nemyslí s radosťou, ale sú tu a ich splácaniu sa nedá nijak vyhnúť. Skúsenosti hovoria, že mesačná splátka[5] by nemala presiahnuť 30 % mesačných príjmov. Doba splatnosti a celkové parametre si nastavíte pri podpise zmluvy.

Pokiaľ náhodou počas doby splatnosti dôjde k tomu, že nebudete schopní uhradiť jednu alebo viac splátok, banky Vám ponúknu odklad splátky. Odklad vśak nie je bezplatný.

Existuje aj možnosť mimoriadnej splátky, ktorou zaplatíte väčšiu sumu, než je nastavená v parametroch splátok. Túto možnosť momentálne väćśina bánk ponúka bezplatne.

Veľmi dôležité je aj poistenie schopnosti splácania[6]. Mesačnú splátku Vám poistenie nejak výrazne nezdraží (rádovo pár euro v závislosti od výśky úveru), no môže byť veľmi nápomocné pri akomkoľvek probléme so splácaním. Nikdy neviete, kedy sa prihodí úraz alebo dočasne prídete o zdroj príjmov.

12 spotrebných úverov od slovenských bánk

(informácie platné ku dňu 01.07.2014)

VÚB bankaFlexipôžička pre študentov od 4,9 % ročneVUB banka - logo

 • Od 500 do 10 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 6 rokov
 • Iba pre študentov vo veku 18 až 26 rokov
 • Poplatok[7] za zmenu v zmluve 40 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky 1 až 40 € v závislosti na ich počte
 • Poplatok za schválenie 2 % z výšky úveru
 • Náležitosti pre získanie úveru: dva doklady totožnosti, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o príjme spoluručiteľa,
 • Nutný spoludlžník (najčastejšie rodič, partner, manželka)

Tatra BankaBezúčelový úver TB Garant od 5,4 % ročneTatra banka - logo

 • Od 1 000 do 800 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 10 rokov
 • Pre občanov SR starších ako 18 rokov (pracujúci, nezamestnaní, dôchodcovia)
 • Poplatok za zmenu v zmluve 40 €
 • Poplatok za schválenie 1 alebo 2 % z výšky úveru
 • Upomienka o nezaplatení splátky 1 až 15 €v závislosti od jej formy (SMS – 1 €, písomná – 15 €)
 • Náležitosti pre získanie úveru: postačuje občiansky preukaz

UniCredit Bank – Presto úver od 5,9 % ročneUniCredit banka

 • Od 650 do 25 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 7 rokov
 • Pre plnoleté osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR s minimálnou čistou mesačnou mzdou 280 €
 • Poplatok za zmenu v zmluve 35 €
 • Poplatok za poskytnutie úveru 50 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky 17 €
 • Náležitosti pre získanie úveru: dva doklady totožnosti, potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, 3 mesačné výpisy z účtu
 • Pri úvere nad 10 000 € sa vyžaduje spoluručiteľ

ZUNO banka – Pôžička od 6,9 % ročneRecenzia pôžičky ZUNO

 • Od 2001 do 20 000 €
 • Doba splatnosti 0,5 až 6 rokov
 • Pre pracujúce osoby vo veku 21 až 65 rokov s trvalým pobytom na území SR, živnostníkov a dôchodcov
 • Minimálny čistý mesačný príjem 400 €
 • S nahliadaním do registrov (SOLUS[8], Credit Bureau) a záznamov Sociálnej poisťovne
 • Poplatok za zmenu v zmluve 40 €
 • Poplatok za poskytnutie úveru a ďalšie služby 0 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky 15 €
 • Náležitosti pre získanie úveru: preukaz totožnosti (cudzinci dokladajú pas), výpis z účtu za posledné 3 mesiace

OTP Banka Slovensko – OTP Ideal úver od 7,2 % ročneOTP banka

 • Od 3 000 do 20 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 7 rokov
 • Pre občanov SR od 18 do 65 rokov – fyzické osoby aj podnikateľov
 • Náležitosti pre získanie úveru: 2 doklady totožnosti, potvrdenie o príjme, v prípadne podnikateľa potvrdenia o príjme za 2 zdaňovacie obdobia a daňové priznanie
 • Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z hodnoty úveru
 • Poplatok za zmenu v zmluve od 65 € v závislosti od výšky úveru
 • Upomienka o nezaplatení splátky 25 €

SBERBANK Slovensko – Moja Pôžička od 7,5 % ročneSberbank

 • Od 1 000 do 25 000 € (bez ručiteľa do výšky 6 999 €)
 • Doba splatnosti od 1 do 10 rokov
 • Pre osoby od 18 do 65 rokov s alebo bez trvalého pobytu na území SR, ktorí nemusia byť nutne klientami banky
 • Náležitosti pre získanie úveru: doklad o totožnosti, potvrdenie o príjme, živnostníci dokladujú daňové priznanie
 • V prípade slabej bonity nutný spoluručiteľ
 • Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z hodnoty úveru
 • Poplatok za zmenu v zmluve 55 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky 20 €

Poštová banka – Dobrá pôžička od 7,9 % ročnePoštová banka

 • Od 100 do 30 000 €
 • Doba splatnosti 5 mesiacov až 10 rokov
 • Pre plnoletých pracujúcich ľudí (aj pre Slovákov pracujúcich v Čechách a v Maďarsku) s trvalým pobytom na území SR s minimálne 3-mesačnou dĺžkou zamestnania, pre podnikateľov s aspoň 2-ročnou históriou podnikania, pre poberateľov rôznych typov dôchodkov (starobný, invalidný, výsluhový, vdovecký atď.) a ďalších príspevkov (sociálne dávky, materský príspevok, sirotský príspevok a pod.)
 • Náležitosti pre získanie úveru: občiansky preukaz, potvrdenie o priznaní príspevku alebo dôchodku, potvrdenie o trvalom pobyte, výpis z bankového účtu, ktorý nie je starší ako 3 mesiace
 • Bez spoluručenia
 • Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
 • Poplatok za zmenu v zmluve 0 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky od 9,96 € v závislosti od počtu zaslaných upomienok

Prima banka Slovensko – Pôžička od 7,9 % ročnePrima Banka

 • Od 1 000 do 15 000 €
 • Doba splatnosti od 2 do 10 rokov
 • Pre plnoletých občanov SR a podnikateľov vo veku 18 až 65 rokov s trvalým, minimálne 3-mesačným príjmom s bankovým účtom v Prima banke a dôchodcov poberajúcich dôchodok
 • Náležitosti pre získanie úveru: V banke si je možné požičať iba na základe občianskeho preukazu
 • Poplatok za poskytnutie úveru 5 % z jeho hodnoty – v prípade splnenia daných podmienok je tento poplatok po 18 mesiacoch vrátený, klient však nikdy nesmie mať omeškanú splátku viac, než 5 dní, nesplatí úver predčasne a úver bude stále splácať z osobného účtu
 • Upomienka o nezaplatení splátky od 15 € v závislosti od počtu upomienok
 • Poplatok za zmenu v zmluve 40 €

Slovenská sporiteľňa – Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov od 8,5 % ročneSlovenská sporiteľňa - logo

 • Od 1 000 do 8 500 €
 • Doba splatnosti 1 až 10 rokov
 • Úver pre denných študentov vysokej školy s trvalým pobytom na území SR vo veku 18 až 26 rokov
 • Nutný spoludlžník s trvalým príjmom (rodičia, partner)
 • Náležitosti pre získanie úveru: doklad o dennom štúdiu a doklad o príjme spoluručiteľa
 • Poplatok za schválenie úveru 0 e
 • Poplatok za zmenu v zmluve 149 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky 25 €

Bezúčelový spotrebný úver od Slovenskej sporiteľne jednoducho z domu a bez zbytočného strácania času.

mBank – mPôžička Plus od 8,9 % ročneMbank logo

 • od 250 do 20 000 € – pri úvere vyššom, než 3 300 € nutný súhlas partnera/manžela (pokiaľ je)
 • doba splatnosti 1 až 7 rokov
 • pre Slovákov a cudzincov s trvalým pobytom na území SR s čistým mesačným príjmom min. 350 €
 • Náležitosti pre získanie úveru: dva doklady totožnosti, cudzinci 2 doklady totožnosti, potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o príme nie staršie ako 30 dní
 • Poplatok za poskytnutie úveru 1,5 % z jeho hodnoty
 • Poplatok za zmenu v zmluve 16,6 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky od 1 € v závislosti na jej forme (SMS – 1 €, telefonická – 3,32 €, upomienka poštou – 23,24 €)

ČSOB banka – ČSOB Bezúčelový spotrebný úver od 8,9 % ročneČSOB - logo

 • Peniaze od 600 do 25 000 €
 • Doba splatnosti 1 až 5 rokov
 • Pre fyzické osoby a podnikateľov vo veku 18 až 35 rokov
 • Náležitosti pre získanie úveru: potvrdenie o príjme za posledné 3 mesiace (neplatí pre klientov ČSOB banky), podnikatelia dokladajú daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie
 • Poplatok za poskytnutie úveru 2 % z jeho hodnoty
 • Poplatok za zmenu v zmluve 40 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky maximálne 35 €

Raiffeisen bank – Pôžička od 11,5 % ročneReiffeisen BANK

 • Od 200 do 20 000 €
 • Doba splatnosti 0,5 až 6 rokov
 • Pre občanov SR vo veku 18 až 65 rokov s trvalým príjmom, nezamestnaní dokladajú potvrdenie o príspevku (dôchodok, sociálne dávky, rodičovský príspevok atď.)
 • Náležitosti pre získanie úveru: iba občiansky preukaz
 • Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
 • Poplatok za zmenu v zmluve 0 €
 • Upomienka o nezaplatení splátky od 2 do 40 € v závislosti na ich množstve

Záver

Snažili sme sa pre Vás vyfiltrovať v súčasnosti najvýhodnejšie, a teda najlacnejšie bezúčelové bankové hypotéky, ktoré je možné na Slovensku získať.

Opakujeme, že všetky uvedené parametre pôžičiek sú platné ku dňu 01.07.2014, preto nie je vylúčené, že v čase čítania článku už nebudú aktuálne. V prípade vážneho záujmu sa informujte u konkrétnej banky.

Pokiaľ nájdete banku, ktorej ponuka sa javí ešte výhodnejšie, neváhajte nás na ňu upozorniť a my o nej radi napíšeme.

Bezúčelové spotrebné úvery – porovnanie 12 bánk

4.63 (92.5%) 8 hlasov

References

 1. ^ Glossary: Spotrebný úver (www.pozicka.sr)
 2. ^ Glossary: Banka (www.pozicka.sr)
 3. ^ Glossary: Bonita (www.pozicka.sr)
 4. ^ Glossary: Výdavky (www.pozicka.sr)
 5. ^ Glossary: Mesačná splátka (www.pozicka.sr)
 6. ^ Glossary: Poistenie schopnosti splácania (www.pozicka.sr)
 7. ^ Glossary: Poplatok (www.pozicka.sr)
 8. ^ Glossary: SOLUS (www.pozicka.sr)

Bing: pozicka prahe (source)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

COMMENTS

No Comments

There are no comments posted yet. Be the first one!

Leave a Reply