Půjčky Praha

o půjčkách, půjčování a penězích

ČSOB Finančná skupina – O nás – csob.sk

Original article

ČSOB Finančná skupina – O nás – ČSOB

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()

Služby online nakupovania v Moja ČSOB a prístup k zmluvám sú v čase od 23:30 do 3:30 nedostupné.

]]>

]]>

{{::options[key].displayName || options[key]}}

]]>

 • jedna z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku

 • široké portfólio bankových a poistných produktov pre retailovú aj korporátnu klientelu

 • poskytovanie finančných služieb prémiovej kvality

 • Misia a hodnoty
 • História
 • Ocenenia
 • Skupina KBC
 • ČSOB Real

Sme jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku. Vďaka svojím členom vynikáme širokým portfóliom služieb a produktov, medzi ktorými nechýbajú hypotéky, spotrebné úvery, sporiace a investičné produkty, bežné účty, ale i poistenie, stavebné sporenie, lízing či faktoring. Do ČSOB Finančnej skupiny patrí ČSOB Banka, ČSOB Poisťovňa, ČSOB Stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, KBC Asset Management a ČSOB nadácia.

 

Pod značkou ČSOB. Pre Vás osobne.

ČSOB. Pre vás osobne.

Našim cieľom je sprostredkovať vám komfort finančných služieb na úrovni bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Prostredníctvom moderných komunikačných technológií ponúkame, či už z pohodlia vášho domova alebo prostredia našich pobočiek, profesionálny servis založený na pochopení vašich individuálnych potrieb.

Zakladáme si na osobnom prístupe ku klientovi, a preto sme tu vždy PRE VÁS OSOBNE.

Vo vzťahu ku klientovi vyznávame hodnoty:

Efektivita

Hľadáme a ponúkame riešenia, ktoré sú pre vás optimálne z hľadiska podmienok aj ceny. Uvedomujeme si, že váš čas je vzácny, a preto sa snažíme naše procesy neustále zefektívňovať, aby ste mali priestor venovať sa veciam, ktoré sú pre vás skutočne dôležité.

Inšpirácia

Váš názor, požiadavky a potreby sú pre nás motiváciou pre ďalšie zlepšovanie.

Rešpekt

Vážime si, že si klienti zvolili práve naše služby, a preto k nim a ich požiadavkám pristupujeme s náležitým rešpektom a dôležitosťou.

Cestou inovácií

ČSOB Finančná skupina nastúpila na trend inovácií. Vývojom inovatívnych produktov a služieb chce primárne spohodlniť a zjednodušiť svojim klientom každodenný kontakt s financiami.

predaj ČSOB d.s.s.

Akcie spoločnosti ČSOB d.s.s. boli 17. mája 2011 na základe súhlasu NBS predané Poštovej banke.

Kúpa Istrobanky

S cieľom zvýšenia trhového podielu na Slovensku pristúpil akcionár KBC 1. júla 2009 k odkúpeniu Istrobanky – dovtedy patriacej do rakúskej skupiny Bawag PSK. ČSOB sa týmto posilnením stala na slovenskom bankovom trhu štvorkou nielen vo vkladoch, ale aj v objeme úverov.

Vznik slovenskej ČSOB

K 1. januáru 2008 sa ČSOB na Slovensku osamostatnila od ČSOB Praha a stala novou akciovou spoločnosťou. 100 % vlastníkom slovenskej ČSOB zostala aj naďalej KBC Bank.

Vznik ČSOB Finančnej skupiny

Snaha sústrediť všetky svoje dcérske spoločnosti pod jednu „strechu“ vyústila do vytvorenia ČSOB Finančnej skupiny. Jej súčasťou sú: ČSOB Banka, ČSOB Poisťovňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB d.s.s. a ČSOB Factoring.

Založenie ČSOB d.s.s

ČSOB d.s.s. vznikla v zmysle zákona o dôchodkovom sporení.

Začiatok bankopoisťovacieho modelu

Základným krokom k preneseniu bankopoisťovacieho konceptu na Slovensko bola kúpa ERGO poisťovne, ktorá sa následne premenovala na ČSOB Poisťovňu. O rok na to sa poistné produkty začali predávať cez bankovú sieť.

Vstup akcionára KBC Bank

Výsledkom privatizácie bankových domov vo vtedajšom Československu bol predaj akcií ČSOB belgickej banke KBC Bank, ktorá patrí do finančnej skupiny KBC Group N.V. – jednej z najväčších a najsilnejších finančných skupín v Európe.

Rozšírenie poskytovaných služieb

Po nežnej revolúcii rozšírila ČSOB svoje služby z vtedajších podnikov zahraničného obchodu aj o služby pre novovznikajúce podnikateľské subjekty a fyzické osoby. S produktovou expanziou súviselo aj zvýšenie počtu obchodných miest/pobočiek.

Vznik Československej obchodnej banky

Na založení ČSOB sa podieľal štát prostredníctvom majoritného akcionára Štátnej banky Československej. Vo vtedajšom Československu bola ČSOB jedinou bankou, ktorá zabezpečovala financovanie zahraničného obchodu a dohľad nad pôžičkami v zahraničných menách z medzinárodných trhov.

Global Finance

Global Finance

 • Najlepšia banka v obchodovaní na devízovom trhu na Slovensku (Best Foreign Exchange Provider) – za rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 a 2009
 • Najlepšia banka v správe a úschove cenných papierov na Slovensku (Best Subcustodian Bank) – za rok 2016, 2015, 2014 a 2011
 • Najlepšia banka v obchodnom financovaní na Slovensku (Best Trade Finance Bank) – za rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 a 2009
Global Custodian

Global Custodian

 • Ocenenie v prieskume pre správu a úschovu cenných papierov pre zahraničných aj domácich investorov na Slovensku (Agent Banks in Emerging Markets Survey) – za rok 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008
Europe Structure Products Awards

Europe Structure Products Awards

 • Najlepší distribútor a Najlepšia výkonnosť štruktúrovaných produktov na Slovensku za rok 2015 (1. miesto)
 • Najlepšia distribúcia, Najlepšie predaje a Najlepšia výkonnosť štruktúrovaných produktov za rok 2014 (1. miesto)
Euro money

Euromoney

 • Najlepšia privátna banka na Slovensku za roky 2018, 2014 a 2013
The Banker

The Banker – Global Private Banking Awards

 • Ocenenie pre ČSOB Privátne bankovníctvo za najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku za rok 2013
Superbrands

Superbrands Slovensko

 • Značka ČSOB sa zaradila medzi najsilnejšie značky na Slovensku za rok 2013
Bankár roka

Bankár roka

 • Daniel Kollár, CEO ČSOB sa stal v roku 2018 Bankárom roka a obhájil tak titul z roku 2015.
TREND Top

TREND Top

 • Najúspešnejšia poisťovňa roka na Slovensku – za rok 2016, 2015, 2014, 2013 (1. miesto), rok 2017 (2. miesto) a za rok 2012 (3. miesto)

Sídlo KBC v BelgickuSkupina KBC[2] patrí medzi popredné finančné skupiny v Európe. Je vyprofilovanou bankopoisťovacou skupinou, ktorá poskytuje bankové a tiež poistné produkty a služby prostredníctvom spoločných obchodných zastúpení a pobočiek. Bankopoisťovací koncept, založený na základe potrieb klientov, umožňuje Skupine KBC kedykoľvek pružne zareagovať na meniace sa trhové podmienky a flexibilne ponúkať depozitné produkty, produkty životného poistenia či investičné produkty.

Cieľové segmenty

Primárnymi cieľovými segmentmi Skupiny KBC sú retailoví klienti, malí a strední podnikatelia, korporátna klientela, ako aj klienti privátneho bankovníctva.

Zastúpenie

Okrem výrazného podielu na domácom trhu v Belgicku[3] pôsobí aj v krajinách strednej a východnej Európy. Významné pozície zastáva predovšetkým na bankopoistných trhoch v Českej republike[4], na Slovensku, v Maďarsku[5] a Bulharsku[6]. Práve týchto päť krajín predstavuje hlavné trhy Skupiny KBC, na ktoré sa sústreďuje. Svoje zastúpenie má však i v ostatných krajinách vo svete. Sídlo Skupiny KBC je v Bruseli.

Výročné správy

References

 1. ^ O nás (www.csob.sk)
 2. ^ Skupina KBC (www.kbc.com)
 3. ^ Belgicku (www.kbc.be)
 4. ^ Českej republike (www.csob.cz)
 5. ^ Maďarsku (www.khb.hu)
 6. ^ Bulharsku (www.cibank.bg)

Bing: uver praha (source)