Půjčky Praha

o půjčkách, půjčování a penězích

Osobný bankrot ako vyriešenie dlhov – POSTUP | Pôžička.sr

Original article

Mnohí ľudia nedokážu splácať svoje dlhy. Nemusí sa vždy jednať iba o úvery alebo nákupy na splátky. Dlhovať môžete taktiež na zdravotnom a sociálnom poistení, na daniach, prípadne iným veriteľom, než sú banky, nebankovky a štátne inštitúcie.

Jedno je však isté: Pokiaľ dlhujete, veriteľ[1] od Vás bude splatenie vymáhať. Najskôr upozorneniami a upomienkami, neskôr pošle vymáhača dlhov a pokiaľ sa ani jemu nepodarí získať od Vás peniaze, celá vec bude riešená v súdnom konaní.

Pokiaľ skutočne neexistuje zdroj financií, ktorým by ste svoje dlžoby uhradili, existuje možnosť. Je ňou vyhlásenie osobného bankrotu. Nie je však vhodné, a najmä prístupné úplne pre každého.

Osobný bankrot

V článku si túto problematiku vysvetlíme bližšie a zistíme, či sa vyhlásenie bankrotu vôbec oplatí. Nebude to ale zadarmo.

Potrebujem sa zbaviť dlhov, zn. Súrne!

Osobný bankrot je vlastne odpustenie dlhov. Vyhlásiť ho môžu fyzické osoby, no často sa k tejto voľbe uchyľujú aj podnikatelia. Osoba alebo podnikateľ musia spĺňať podmienky platobnej neschopnosti.


Kedy som vnímaný ako platobne neschopný?

Platobne neschopným sa človek stane ak:

 • nedokáže splácať svoje dlhy minimálne mesiac po ich splatnosti
 • dlhuje viacerým než dvom veriteľom
 • má viac než 2 dlžoby

VEDELI STE, ŽE: Slovenské zákony povoľujú vyhlásenie bankrotu iba od roku 2006? Zaujímavé ale je, že túto možnosť zbavenia sa dlhov doposiaľ využilo iba mizivé percento dlžníkov. V roku 2013 bolo na Slovensku vyhlásených okolo 350 osobných bankrotov. Pritom vo vyspelých krajinách (napr. UK, USA, Nemecko a pod.) je tento postup úplne bežný.

Kto bude posudzovať moju platobnú (ne)schopnosť?

Osobný bankrot sa vyhlasuje súdnou cestou. O Vašej platobnej (ne)schopnosti teda bude rozhodovať konkurzný súd. Ide o súd sídliaci v krajskom súde v mieste Vášho trvalého bydliska.

Súd ale schváli Váš návrh na vyhlásenie bankrotu iba v prípade, ak sa dokážete preukázať majetkom minimálne 1659,70 €.

Že nemáte vôbec žiadne peniaze? V tom prípade nie ste vhodným kandidátom na bankrot. Uznávame, že táto norma sa vymyká logike, avšak zákon je zákon.

Uvedená suma má slúžiť na čiastočné pokrytie dlhov veriteľom. Majetok je možné preukázať rôzne a to napríklad hnuteľným majetkom, nehnuteľnosťami, peniazmi v hotovosti, cennými papiermi a pohľadávkami.

Môže dobrovoľne „zbankrotovať“ každý?

Osobný bankrot je vhodné využiť v prípade nižších majetkových pomerov. Ideálne je zbankrotovať vtedy, ak výška dlhov prevyšuje hodnotu majetku. Pre vyhlásenie bankrotu je však nevyhnutné disponovať majetkom v minimálnej hodnote 1659,70 €. Ak je majetok nižší, súd zastaví konanie pre nedostatok majetku.

Pri ďalších krokoch je potrebný trvalý príjem, keďže počas nasledujúcich 3 rokov budete časť z neho odvádzať na splátky.

VEDELI STE, ŽE: Z dôvodu vyhlásenia konkurzu na zamestnanca nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď. Osobný bankrot teda nemôže byť dôvodom pre ukončenie pracovného pomeru. Vyspelejšie firmy už teraz poskytujú zamestnancom pomoc formou preventívnych konzultácií s finančným špecialistom.

Mám sa teda pripraviť na platenie?

Bohužiaľ áno. Na bankrot si človek často istú dobu šetrí. Pred podaním návrhu na osobný bankrot je nutné zaplatiť preddavok vo výške 664 euro. Tieto peniaze slúžia ako „honorár“ pre správcu konkurzu.

Súd Vám pridelí konkurzného správcu, ktorého úlohou je speňažiť Váš aktuálny majetok v minimálnej hodnote 1659,70 €.

POZOR: Tento konkurz speňažovania majetku trvá zvyčajne 6 mesiacov. Nejedná sa o krátkodobú záležitosť a ďalší potrebný čas ešte len príde.

Aký bude postup zbankrotovania?

 1. V prvom rade podáte návrh na vyhlásenie konkurzu svojho majetku. Súčasťou bude aj návrh na oddlženie. Zašlete ho na konkurzný súd v mieste bydliska a to najneskôr do 30 dní od zistenia skutočnosti, že ste platobne neschopní.

Bežný človek sa najčastejšie dostane do tzv. malého konkurzu, ktorý kladie nasledovné podmienky:

 • Majetok zbankrotovanej osoby nepresahuje 165 000 €
 • Celoročný obrat za posledný rok pred konkurzom nepresiahol 333 000 €
 • Zbankrotovaná osoba nemá viac ako 50 veriteľov
 1. Po splnení uvedených podmienok Vám bude pridelený konkurzný správca, ktorý určí výšku majetku a následne ho speňaží, čím čiastočne splatí Vaše dlhy veriteľom. Dlhy však, pravdepodobne, neuhradí celkove, keďže mu to neumožní majetok nižší ako dlhy.

Oddlžovať sa teda budú pohľadávky, ktoré neboli splatené speňažením majetkov.

 1. Ďalším krokom je oddlženie. Trvá až 3 roky a dlžník[2] je počas tejto doby povinný splácať súdom vypočítané ročné splátky.

Splátky môžu dosahovať výšku maximálne 70 % z čistého príjmu za posledný rok pred vyhlásením bankrotu.

Doba oddlženia sa končí buď zákonom stanovenými 3 rokmi alebo vtedy, ak dlžník nejakým spôsobom poruší svoju splátkovú povinnosť. V prípade porušenia „podmienky“ nebudú dlžníkovi zvyšné dlhy odpustené.

 1. Po troch rokoch a úspešnom splnení súdom nariadených podmienok sa dlžník zbavuje svojich dlhov a je teda oddlžený.

Veľmi pekný príklad z praxe sme našli na stránkach denníku SME:

Osobný bankrot - vzorový príklad

Existuje aj nejaké riziko?

Áno. Je nutné dávať pozor na nepoctivých veriteľov. Sú totiž zaznamenané prípady, kedy veriteľ neprihlásil pohľadávky (dlhy) do malého konkurzu. Neevidované dlhy sa tak nestali súčasťou celkového oddlženia.

Po troch rokoch sa takýto neseriózny veriteľ začne znovu domáhať splatenia dlhov a to často s navýšením o poplatky a úroky. Jedinou možnosťou je veriteľa žalovať, čo si ale vyžiada ďalší čas a nervy.

Záverečné zhrnutie

Tak si to zhrňme:

 • Osobný bankrot môže vyhlásiť fyzická osoba aj podnikateľ.
 • Bankrotom sa venuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.
 • Dlžník má aspoň 30 dní po lehote splatnosti svojich dlhov, má minimálne 2 dlhy a dlhuje viac, než jednému veriteľovi.
 • Povinnosťou je doloženie všetkého majetku, dlhov a spoluručiteľov (ak sú).
 • Vyhlásenie osobného bankrotu sa skladá z malého konkurzu (6 mesiacov) a oddlženia (3 roky).
 • Konkurznému správcovi sa ešte pred podaním návrhu vypláca preddavok na odmenu vo výške 664 €. Suma sa môže časom meniť (údaj platný k 01.02.2015).

Dúfame, že so svojimi dlhmi narábate zodpovedne a splácate ich načas. Ak ste „na konci so silami“, máte možnosť vyhlásiť bankrot. V tom prípade je ale nutné myslieť na súvisiace poplatky a najmä mať istotu v zamestnaní, keďže budete dlhy čiastočne splácať až 3 roky.

Osobný bankrot ako vyriešenie dlhov – presný postup a podmienky

4.25 (85%) 20 hlasov

References

 1. ^ Glossary: Veriteľ (www.pozicka.sr)
 2. ^ Glossary: Dlžník (www.pozicka.sr)

Bing: pozicka prahe (source)