Půjčky Praha

o půjčkách, půjčování a penězích

Pôžička so záznamom v registri – požičia mi niekto …

Original article

Máte dlhy? Potrebujete peniaze, ale ste evidovaní ako neplatič? Chcete si požičať, aby ste mohli inde vrátiť?

Nie je vylúčené, že ste sa zamotali do „kolotoča“ dlhov. Pôžičku ste už síce získali, no nezvýšilo Vám na jej splatenie. Pokiaľ nemáte možnosť si bezúročne požičať od rodiny alebo známych, pravdepodobne uvažujete o ďalšej pôžičke, ktorou plánujete splatiť svoje dlhy.

3 pôžičky pre ľudí so záznamom:

Možné je aj to, že momentálne ste už uhradili svoje dlžoby, avšak záznamy o Vás stále dokazujú, že ste v minulosti mali problém so splácaním, na základe čoho Vás prípadný poskytovateľ vníma ako rizikovú osobu.

Ak ste sa našli v niektorom z opísaných situácií, nezúfajte. Ešte stále je možné dostať sa k peniazom. Nevyhnete sa však o niečo náročnejším podmienkam pre ich získanie.

Čo je to vlastne register dlžníkov?

Ide o zoznamy dlžníkov, neplatičov a ostatných ľudí, ktorí buď nesplatili svoje záväzky voči poskytovateľovi pôžičky, úveru, hypotéky, leasingu a podobne, alebo došlo k omeškaniu splátok.

Prvé registre začali na Slovensku fungovať v roku 2004 a myšlienkou pre ich vznik bolo zjednodušenie odsúhlasovania pôžičiek a s tým spojené zefektívnenie celkového procesu, čo je výhodou ako pre poskytovateľa, tak pre záujemcu o peniaze.

V súčasnosti na Slovensku existuje viacero registrov. V každom z nich je evidovaných niekoľko poskytovateľov pôžičiek.

 • Bankový úverový register[1] (SBCB, SRBI)Spoločný register bankových informácií vytvorili zúčastnené banky za účelom zisťovania bonityNRKI - logo a s tým spojenej rizikovosti žiadateľov. Vlastníctvo registra sa delí medzi Slovenskú sporiteľňu, a.s., Všeobecnú úverovú banku, a.s. a Tatra banku, a.s.
 • Nebankový register[2] (NBCB, NRKI)Nebankový register klientských informácií združuje poskytovateľov nebankových pôžičiek
 • Spotrebiteľský register SOLUS[3]Záujmové združenie právnických osôb taktiež združuje rôzne nebankové spoločnosti

 Zoznam všetkých registrov neplatičov nájdete v tomto článku.[4]

V nasledovných tabuľkách vidíte najznámejšie slovenské banky a nebankových poskytovateľov pôžičiek spoločne s ich rozdelením do registrov (zoznamy sa neustále rozširujú, preto je možné, že v čase čítania článku bude zúčastnených poskytovateľov viac):

Registre neplatičov, bankové registre, nebankové registre

Nebankový register

Spotrebiteľský register SOLUS

ZDROJ: http://ekonomika.sme.sk/c/5740698/ste-v-banke-na-ciernej-listine-uver-ziskate-tazko.html

Aké informácie z registra poskytovateľ vyčíta?

Pokiaľ máte záznam v niektorom z registrov, poskytovateľ dokáže zistiť úplne všetko, čo sa Vašich „prešľapov“ týka. Dozvie sa koľko úverov aktuálne čerpáte, má prehľad o ich výške, o výške splátok a o nastavených dobách splatnosti. K dispozícii má aj informácie o prípadnom prečerpaní účtu (tzv. debet[5] na účte).

Okrem iného má poskytovateľ prehľad o všetkých Vašich zamietnutých žiadostiach o pôžičku. Pokiaľ Vám teda úver zamietlo viacero poskytovateľov, Vaša dôveryhodnosť opäť o niečo klesá.

Taktiež má k dispozícii aj údaje o spoludlžníkovi/spoluručiteľovi, pokiaľ nejakého máte. Ak ako spoludlžník vystupujete Vy a hlavný dlžník má nepriaznivú minulosť, negatívne budete posudzovaní aj Vy a tento posudok sa s Vami môže „ťahať“ až do doby, než sa Vy sami budete zaujímať o pôžičku. Dávajte preto dobrý pozor, s kým spoluručenie uzatvárate a pre istotu si v registri overte, či sa niekto z Vás náhodou v registri nenachádza.[6]

Existujú aj iné zdroje informácií?

Prvoradým záujmom poskytovateľa pôžičky budú spomínané registre. V prípade, že poskytovateľ v registri nič nezistí alebo do neho nemá prístup (buď mu ho zamietnete alebo v ňom nie je zúčastnený), môže hľadať aj iné zdroje informácií.

Využívajú sa informácie zo Sociálnej poisťovne, Obchodného registra, Živnostenského registra a dokonca aj z databázy odcudzených dokladov (občianske preukazy, pasy).

Každý dôkaz o Vašich zárobkoch a výdavkoch dokáže poskytovateľovi napomôcť pri bližšej špecifikácii Vášho rizikového zaradenia a určeniu sociálneho statusu.

Ako dlho ma bude register evidovať?

Registre SRBI a NRKI sú aktualizované každý mesiac. Môže sa stať, že budete mať stanovenú dobu splatnosti pôžičky napríklad k 10-temu dňu v mesiaci, ale uhradíte ju až 20-teho.

V takom prípade by ste ale nemali byť do registra zaevidovaní, nakoľko ku koncu mesiaca ste splátku alebo celú pôžičku uhradili.

Do registra SOLUS[7] sa dostanete, pokiaľ sa omeškáte s dvoma splátkami alebo neuhradíte úplne poslednú splátku.

Úverové registre Vás budú evidovať do doby, než celkom nesplatíte pôžičku + 5 rokov navyše. Pokiaľ teda stále nemáte splatené záväzky, odporúčame ich čo najrýchlejšie uhradiť, pretože bude trvať ďalších 5 rokov, než budete z evidencie vyradení.

Poskytovateľ potrebuje k nahliadnutiu Váš súhlas

Nakoľko všetky informácie, ktoré sú v registroch o dlžníkoch uvedené, podliehajú ochrane osobných údajov, každý, kto by do nich chcel nahliadnuť, k tomu bude potrebovať Váš súhlas. Na jednej strane sa teda nemusíte báť, že by Vašimi údajmi mohol disponovať ktokoľvek, prípadné zamietnutie žiadosti k nahliadnutiu však nebude hrať vo Váš prospech.

Automaticky sa tak stávate podozriví a už len kvôli tomu Vám môže byť pôžička zamietnutá. V prípade, že máte záznam, odporúčame povoliť preskúmanie registra. Máte šancu sa tak k pôžičke dostať, i keď môže byť o niečo menej výhodná (vyšší úrok, nižšia maximálna suma úveru a pod).

Banka[8] alebo nebankovka musí zároveň byť účastníkom registra, do ktorého chce nahliadnuť. Nemôže sa teda stať, že by si Vás v zozname SOLUS overovala spoločnosť, ktorá v ňom nie je zúčastnená.

Posudzujú poskytovatelia všetkých žiadateľov so záznamom rovnako?

Nakoľko sú informácie v registroch dostatočne detailné a zrozumiteľné, poskytovateľ, ktorý ich bude kontrolovať, dokáže zistiť, či ste sa do zoznamu dostali nedopatrením (napr. zabudnutie jednej splátky, zaplatenie nižšej splátky z dôvodu jej nečakaného zvýšenia a pod.), alebo patríte medzi „skúsených neplatičov“, a teda sa vyhýbate povinnostiam častejšie a dlžôb máte viac.

Na základe tohto Vám poskytovateľ buď zamietne ďalšiu pôžičku alebo na ňu nastaví prísnejšie podmienky (vyšší úrok, možnosť požičať si menšie sumy atď.), prípadne odignoruje Váš záznam a bude Vás vnímať ako ostatných žiadateľov bez záznamu.

Ak sa však preukážete ako spoľahlivý a načas splácajúci klient, poskytovatelia so to budú vážiť a Vy sa tak môžete dostať k výhodám, akými je nižší úrok, odpustenie rôznych poplatkov, vyššia suma požičaných peňazí atď.

Všetko ale závisí na individuálnom posúdení a konkrétnom poskytovateľovi. Preto nie je nič výnimočné, ak Vás napríklad banka odmietne, ale iný poskytovateľ vám požičia presne toľko, koľko chcete.

Banky Vás v prípade zamietnutia Vašej žiadosti budú informovať, na základe čoho tak urobili. Nebankovky nie sú toto povinné dokladať, avšak v rámci transparentnosti o tom zvyčajne informujú tiež.

Ako zistím, či ma registre vlastne evidujú?

V prípade, že ste v minulosti mali nejaké problémy so splácaním alebo ste úver splatili predčasne , no banka svojou vinou pochybila pri zaevidovaní tejto platby a stále Vám zasiela upomienky, možno Vás bude zaujímať, či sa v registri nenachádzate.

Každému, kto má pochybnosti o zázname v registri, odporúčame túto skutočnosť overiť. Upozorňujeme, že služba nie je bezplatná.

Jedná sa vlastne o tzv. odpis z registra dlžníkov/neplatičov. Všetky súčasné registre majú približne rovnaký poplatok[9]. Ten je cca. 4,- € a odpis Vám bude doručený do 30 dní od podania žiadosti. Potvrdenie je možné získať aj na počkanie, avšak v takom prípade si na neho prichystajte cca. 14,- €.

Čo budem potrebovať na odsúhlasenie pôžičky?

V prvom rade budete istotne dokladovať príjem. Na základe jeho výšky Vám bude vypočítaná aj pôžička, ktorú by ste so súčasnou mzdou dokázali „utiahnuť“. Odporúčame nežiadať o zbytočne vysoké sumy. Zamerajte sa na veci a výdavky[10], ktoré sú nevyhnutné. Požičiavať si peniaze na elektroniku vo výpredaji alebo last-minute dovolenku nepatrí medzi nevyhnutné potreby.

Ak máte problém doložiť príjem alebo nie je dostatočný na odsúhlasenie vyššej pôžičky, budete potrebovať ručiteľa. V prípade nižšej požičanej sumy budete musieť založiť auto, v prípade záujmu o vyšší úver od Vás najčastejšie budú vyžadovať ručenie nehnuteľnosťou.

Pri ručení nehnuteľnosťou odporúčame byť obzvlášť obozretní. Nakoľko sa jedná pravdepodobne o Váš najhodnotnejší majetok, v prípade nesplatenia pôžičky je veriteľ[11] oprávnený na tento majetok siahnuť, čím môžete veľmi ľahko prísť o strechu nad hlavou. Vždy si rozmyslite, či je Vaša potreba financií natoľko akútna, že by ste kvôli nej podstúpili tak veľké riziko.

Ručiť je možné aj zmenkou a toto ručenie najčastejšie vyžadujú nebankoví poskytovatelia. O ručení na zmenku detailne tu.[12]

Je nutné pochopiť, že spoločnosti, ktoré Vám požičajú bez skúmania Vašej minulosti, si toto riziko budú kompenzovať vyšším úrokom a poplatkami. Preto si veľmi dobre premyslite, či budete schopní tieto zvýšené nároky zvládať a nedostanete sa tak do ešte väčších finančných ťažkostí.

Požičia mi vlastne niekto?

Odpoveď znie ÁNO. Musíte však počítať s obmedzeniami a sťaženými podmienkami.

Banka Vás veľmi podrobne posúdi a zameria sa na každý detail. Zvyčajne vychádza v ústrety iba žiadateľom, ktorí sa dopustili omeškaniu splátky kvôli nepozornosti alebo omylom. Banka potrebuje mať istotu a keďže žiadateľov o bankovú pôžičku je veľa, banka sa správa veľmi obozretne.

Odporúčame informovať sa v tej Vašej, pretože banka presne pozná Vaše príjmy a nie je vylúčené, že Vám na ich základe ponúkne pôžičku aj v prípade, že máte záznam.Pôžička so záznamom v registri

Nebankový poskytovateľ Vám bude naklonený viac. Počíta s tým, že budete radi, ak Vám umožní požičať si peniaze. Zaťaží Vás však vyšším úrokom, prípadne pridá rôzne poplatky.

Pre širšiu ponuku odporúčame stránku pozicka.sr[13]. Združuje viacero nebankových spoločností a väčšina z nich je zvyknutá vyjsť v ústrety aj žiadateľom s negatívnou minulosťou.

Podobne funguje aj veľmi obľúbená stránka do24hodin.sk, kde stačí vyplniť kontaktný formulár so svojimi informáciami a sám poskytovateľ Vás bude kontaktovať v prípade, že bude ochotný požičať Vám aj bez overenia Vašej histórie. Vy teda nemusíte nikomu volať ani kamkoľvek chodiť. Spojí sa s Vami iba tá spoločnosť, ktorá dokáže Vaše požiadavky splniť.[14]

Súkromný podnikateľ nie je dôveryhodným zdrojom, ktorého by ste mali o peniaze žiadať. Na trhu je množstvo „podnikavcov“, ktorí Vás oklamú na základe vidiny rýchleho získania peňazí. Drobným požičiavateľom, ale aj malým a neovereným spoločnostiam, ktoré sú na trhu krátko pôsobia až príliš výhodne, dôverovať neodporúčame. Nikdy neviete, aké ťažké následky takáto „nezdravá“ dôverčivosť môže mať.

Záver

Pokiaľ ste sa z nejakého dôvodu do registra dlžníkov dostali, nezúfajte. Ako vidíte, stále je možnosť dostať sa k peniazom. Pripravte sa ale na dlhšiu dobu pre ich získanie a taktiež majte trpezlivosť pri prípadných otázkach na Vašu osobu.

Je nutné pochopiť, že poskytovatelia sa o svoje peniaze boja, a pokiaľ na nich niekto nepôsobí dôveryhodne, treba mu dokázať, že svoje peniaze dostane naspäť.

Prajeme Vám veľa šťastia, rýchle vybavenie a hlavne pevné nervy.

Pôžička so záznamom v registri – požičia mi niekto?

4.9 (97.14%) 7 hlasov

References

 1. ^ Bankový úverový register (www.sbcb.sk)
 2. ^ Nebankový register (www.nbcb.sk)
 3. ^ Spotrebiteľský register SOLUS (www.solus.sk)
 4. ^  Zoznam všetkých registrov neplatičov nájdete v tomto článku. (www.pozicka.sr)
 5. ^ Glossary: Debet (www.pozicka.sr)
 6. ^ Glossary: Dlžník (www.pozicka.sr)
 7. ^ Glossary: SOLUS (www.pozicka.sr)
 8. ^ Glossary: Banka (www.pozicka.sr)
 9. ^ Glossary: Poplatok (www.pozicka.sr)
 10. ^ Glossary: Výdavky (www.pozicka.sr)
 11. ^ Glossary: Veriteľ (www.pozicka.sr)
 12. ^ detailne tu. (sites.google.com)
 13. ^ pozicka.sr (www.pozicka.sr)
 14. ^ do24hodin.sk (www.do24hodin.sk)

Bing: ziskat pozicku (source)