Půjčky Praha

o půjčkách, půjčování a penězích

Letecká Atlantida V. (07-08/2013) – MOT’or – Nová technika

Letecká Atlantida D) ČINNOSTI SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI LETECKÉHO PROGRAMU v Považské strojírnách V této části „Letecké Atlantidy“ se pokusím přehledně popsat aktivity, jejichž hlavním záměrem bylo zachovat a rozvinout program leteckých motorů v Povážských strojírnách (PS) a rozšířit jej o další aktivity s ním úzce související. V preambuli k tomuto článku jsem v minulosti poukázal […]